E-shop Marie Poláková

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na dálku a současně akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - Marie Poláková, Dolní Libochová 70,Strážek,592 53, IČO : 680 63 261 (dále prodávající) a kupujícího.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce, jehož popis, funkce, technické údaje a parametry jsou uvedeny přímo ve smlouvě nebo jsou stanoveny v technických údajích výrobce uvedených v příbalovém letáku - popisce (návodu k obsluze). Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů. Kupující má právo si před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření těchto údajů.
Obrázky u výrobků mají pouze informativní charakter. Skutečné výrobky se mohou lišit v některých detailech - např. rozdíly v barevném provedení či obsahu setu více výrobků - v takovém případě je rozhodující popiska výrobku, kde je barva či obsah setu výrobků detailně popsán). Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze. Tam, kde je to obvyklé, bude současně se zbožím předán záručni list se seznamem záručních opraven a servisních středisek. U výrobků neobsahující záruční list jej nahrazuje faktura, která je součástí zásilky.

Objednání zboží

 • Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.
  Po odeslání objednávky obdrží objednávající potvrzení své objednávky na e-mail. Zboží bude doručeno na adresu uvedenou v objednávce, proto je třeba řádného vyplnění veškerých povinných údajů, včetně telefonu v objednávce. Uzavřená smlouva se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem.
 • Objednané zboží Vám bude odesláno a dodáno dle dodacích podmínek. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.
 • Případné storno objednávky lze provést výhradně telefonicky.
 • Kupující učiněním závazné objednávky zároveň výslovně prohlašuje, že při uzavírání smlouvy podle těchto podmínek nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Platba zboží

 • na dobírku v místě převzetí zboží (prostřednictvím České pošty)
 • bankovním převodem na účet číslo: 1623588319/08007739514001/5500 
  specifický symbol 5789

  variabilní symbol = číslo objednávky
 • při osobním odběru zboží v kamenné prodejně Velké Meziříčí, Novosady 44, 594 01

Více o platebních a dodacích podmínkách
Případné reklamace vyřizujeme dle reklamačního řádu, v souladu s Občanským zákoníkem a se Zákonem o ochraně spotřebitele.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího platí pouze v případě doručení zboží  a nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího.
Zákazník je však povinen v této souvislosti uhradit prodávajícímu částku, kterou prodávající vynaložil na dopravné a balné. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v důsledku odstoupení od smlouvy.

Záruka

Na naše zboží Vám poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje na materiálové a výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Zboží si po převzetí od dopravce řádně zkontrolujte (hlavně neporušenost obalu) a případné poškození či znehodnocení balíku reklamujte přímo u přepravce.

Výměna zboží

Jestliže dojde k chybnému výběru velikosti, zašlete nepoužívaný a nepoškozený výrobek zpět a my Vám jej vyměníme, účtovat budeme samozřejmě pouze poštovné a balné.

Platnost cen

Platnost cen akčního zboží je do vyprodání zásob nebo po dobu trvání akce.

Ochrana osobních dat

Prodejce se zavazuje, že získaná osobní data nebudou poskytována žádným třetím stranám. Poskytnutá osobní data budou sloužit pouze k provedení obchodu a komunikaci se zákazníkem. Nákupem v tomto internetovém obchodu souhlasíte se zpracováním a uchováním vašich dat. Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají Zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.Ceny v kamenné prodejně se mohou lišit od cen uvedených zde.